Virtuální rabinát Židovské obce v Karlových Varech

 

 

Kontakt:

rabin.grosz@seznam.cz

     

Karlovarská Židovská obec přijala nového rabína. Je jím Reuven Grosz. Rabín Grosz se narodil v Karlových Varech. Po maturitě na místím gymnáziu odešel studovat do Izraele, kde se později oženil. Dnes žije s rodinou v Modiin Illit a věnuje se práci v kašrutu. Položili jsme novému rabínovi několik otázek.


Jaké máte pocity z nového působiště?

Velmi dobré, i když ve skutečnosti jde o působiště staronové. Před mým odchodem do Izraele jsem v ŽO KV působil v kulturně-vzdělávací komisi a později i jako laický duchovní. Myslím, že tato obec má stále ještě potenciál a doufám, že se nám podaří jej využít.

Kdy se budete stěhovat do Karlových Varů?

Obávám se, že odpověď  na tuto otázku neznám ani já sám. Po dohodě s ŽO KV se má zatím jednat o spolupráci na dálku. Její součástí bude přispívání na nové internetové stránky ŽO. Dále společné studium a konzultace přes e-mail, skype a telefon. Navíc plánujeme s kulturně-vzdělávací komisí ŽO pořádat několikrát do roka šabatové a tématické semináře. Několik již celkem úspěšně proběhlo v minulosti.

Můžete prozradit, jaké jsou důvody této dálkové činnosti?

Samozřejmě. Prvním a nejzávažnějším důvodem je výchova našich dětí. S manželkou jsme se shodli, že bychom pro ně v ČR asi nenašli vhodné školy.

Některé komunity tento problém řeší tím, že rabín každý měsíc dojíždí na několik týdnů z Izraele do svého působiště.

Ano, ale v současnosti nemá ŽO pro tuto variantu dostatečné finanční prostředky.

Když už jsme u těch financí. Je pravda, že nebudete za svoje působení pobírat plat?

Ano, důvody jsou tytéž, moje funkce je čestná.

Co vidíte jako svůj nejdůležitější úkol?

Odpovídat. Je docela dost lidí, kteří mají různé pochybnosti ohledně víry, a nebo jen chtějí nějaké informace o judaizmu a nemají se koho zeptat a někdy se prostě jen stydí. Rád bych jim podal uspokojující vysvětlení a dokázal jim, že v mých očích není žádná otázka hloupá nebo zbytečná. Také bych rád povzbudil Židy v ČR ke vzájemné spolupráci na poli židovského vzdělávání. Myslím, že je nutné, aby se mezi sebou setkávali Židé z různých obcí ČR a Slovenska. Většinou mají stejné potřeby a problémy. Tak proč nespolupracovat? Tomu by mělo napomoci i pořádání seminářů.

V současné době pracujete v kašrutu. Hodláte se mu věnovat i v ČR?

Pokud mne někdo z místních rabínů požádá o spolupráci, rád to zvážím. Moje osobní plány jsou však na poli vzdělávání.

Je nějaký úkol, kterého se obáváte?

Ano, bude zapotřebí najít sponzory a dotace pro naši činnost. V ČR v současné době není zvykem, aby členové ŽO přispívali na fungování svých obcí, jako je tomu jinde ve světě. Pokusíme se obrátit na větší organizace, ale finanční situace je složitá všude.

Chtěl byste něco vzkázat členům ŽO KV?

Ano, Židé v ČR mají budoucnost, pojďte i vy být její součástí.
 

 

Přednášky Rabína Grosze:

 

Úvod do projektu "Tóra ČR"

1) Chanuka

2) Psaná a ústní Tóra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář  srpen 2015