Synagoga

 

Moritz Kupfer

 

Bernhard Fischer

 

 

Chyše

(Chiesch)

Židovské osídlení je doloženo od druhé poloviny 16. století (roku 1578 zde bydleli tři Židé) do nacistické okupace. Na konci 18. století v Chyši bydlelo 17 rodin, nejsilnější byla židovská komunita ve druhé polovině 19. století (r. 1870 - 136 osob, r. 1900 - 55 Židů a r. 1930 - 22 Židů). Židovská náboženská obec, doložená od druhé poloviny 17. století, byla roku 1893 připojena k židovské náboženské obci ve Žluticích.
Ghetto se nacházelo v jihozápadní části hrazeného města. Roku 1841 zde bylo doloženo pět zděných domů a synagoga (zřízená v 18. století v rohové baště městského opevnění), které obklopovaly malé náměstíčko přístupné pouze úzkou uličkou ústící na hlavním náměstí vedle radnice (dodnes jsou dochovány tři domy). Jihozápadně odtud byl další sídelní okrsek, domy byly soustředěny po obou stranách ulice podél severního břehu Židovského rybníka (jeden z nich byl sídlem židovské náboženské obce). Celkem bylo r. 1846 doloženo 12 židovských domů.
Nová synagoga, umístěná 100 m jihozápadně od náměstí, na okraji ghetta, byla postavena r. 1848 v klasicistním slohu v podobě hranolové věže, jako náhrada za starší synagogu. Vedle synagogy byly později zřízeny tzv. židovské schody, komunikační zkratka propojující židovský sídelní okrsek a tím i vnitřní město s údolím. R. 1912 byla synagoga částečně zmodernizována, bohoslužbám sloužila až do nacistické okupace. Po válce byla opuštěna, r. 1972 bylo odbouráno horní patro, v němž byl modlitební sál. V současné době je spodní patro propojené s městskými hradbami zcela opuštěné a zasypané sutí, horní část slouží jako zahrádka.
Na východním okraji města, mezi silnicí do Čichořic a mlýnským náhonem se nalézal starý hřbitov založený snad v 17. století. V letech 1965-1972 byl beze zbytku zlikvidován, dnes je to prázdná zatravněná plocha s torzem jednoho náhrobku.
Nový hřbitov, založený r. 1883, byl východně od města, při lubenecké silnici. Rozorán byl v letech 1965-1972 společně se starým hřbitovem, dnes je to pole.

 

 


 

 

 

Synagoga

 

 

 

 

 

_________________________

 

Starý židovský hřbitov