Synagoga

 

 

 

 

 

 

 

Malá Šitboř

(Klein Schüttüber)

Počátky zdejší židovské náboženské obce souvisejí s milíkovskou židovskou komunitou založenou někdy před rokem 1724. Berní rula (1654) neuvádí zde žádného Žida. Roku 1847 měla Malá Šitboř (včetně Žírnice) 61 domů a 631 obyvatel, z nichž bylo 27 židovských rodin v Malé Šitboři. Po roce 1848 se Židé odtud stěhovali do Chebu, Sokolova či Karlových Varů (zde v roce 1850 zdejší manželé Nathan a Barbora Buxbaumovi zakoupili dům). Židovská náboženská obec byla zrušena roku 1875. Roku 1930 měla obec včetně Žírnice 83 domů a 405 obyvatel, z toho 126 osob v Žírnici, 279 osob v Malé Šitboři včetně 6 Židů.
Šitbořská synagoga byla popsána GNIRSEM (1932). Byla postavena roku 1808 jako přízemní na okraji obce. Roku 1914 vyhořela a poté byla stržena. Její přízemní kultovní prostor měl tři masivní zdi se třemi zaklenutými okny. Pod společnou valbovou střechou byl polovinou zděný sál synagogy a druhou polovinou dřevěné patrové stavení, vybudované v typickém zdejším stylu fachwerku. Zde byla v přízemí rituální lázeň (mikve). Sál synagogy byl překryt falešnou stropní klenbou (omítnutá dřevní konstrukce) a klenba zasahovala do podkroví a tak převyšovala obvodové zdi. Stěny byly členěny fiktivní architekturou při okenních pilířích slepými pilastry. Svatá skříň almemor byla rámována šroubovitými sloupky s čistým architrávem. Ženská galerie byla zabudována do stěny vchodu. Počty Židů zprvu nebyly v Malé Šitboři ani v Milíkově malé, ale s lety klesaly a v roce 1930 zůstávalo v Malé Šitboři jen šest Židů.

Židovský hřbitov se nachází jižně od Malé Šitboře poblíž cesty k Manskému dvoru. Dnes hřbitov přerostl vysokým stromovím, ale nacházejí se zde stále náhrobky, všechny z 19. století. Nejméně dva z hrobů jsou vykopány a ostatky vybrány. Hřbitov byl společným pro Židy z Malé Šitboře i Milíkova. Obě židovské obce měly kdysi přibližně stejné počty Židů.Milíkov

(Miltigau)

Židovská komunita existovala již v 18. století, podobně jako v sousední Malé Šitboři. Berní rula (1654) však ještě neuvádí žádného Žida. Milíkov měl mít od 18. století vlastní synagogu, kterou navštěvovali až do doby zřízení vlastní synagogy (1808) Židé z Malé Šitboře. V roce 1847 se uvádí pod názvem „Judenhaus“. Vyhořela v roce 1885 a nebyla obnovena. Její podoba není známa. Roku 1847 tu žilo 6 židovských rodin. Byl používán společně židovský hřbitov v Malé Šitboři. Roku 1930 měl Milíkov s českým názvem Miltikov (Miltigau) 81 domů a 437 obyvatel, z toho 6 Židů.
 

 


 

 

 

Židovský hřbitov